Beeldende Therapie & Focusing

De Ruimte biedt therapie aan kinderen, jongeren en volwassenen, die sociaal emotioneel vastlopen. Daarbij wordt o.a. gebruikgemaakt van Beeldende Therapie en Focusing.

Informatie met betrekking tot COVID-19 : Vanaf 11 mei  gaan de 1 op 1 sessies weer doorgang vinden in de praktijk, met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen volgens het RIVM. Oudergesprekken, intakes en evaluaties zijn zoveel mogelijk online. Therapie op school: is afhankelijk van het besluit dat de onderwijsorganisatie neemt. 

De praktijk is gesloten van 7 augustus t/m 23 augustus 2020

Nieuw: Online Atelier v.a. vanaf 16 september 

In september worden in heel Nederland introductie- workshops Focusing gegeven. Bij De Ruimte is dat op 16 september van 19.30 tot 21.30 Meer info en aanmelden kan hier.

De Ruimte heeft een raamovereenkomst voor de Jeugdwet met Sociaal Domein Fryslân en IJsselland. Op dit moment is er geen wachtlijst. U kunt zich aanmelden voor een kennismakingsgesprek zonder kosten of verdere verplichting.

Vaktherapie Beeldend