Beeldende Therapie & Focusing

De Ruimte biedt therapie aan kinderen, jongeren en volwassenen, die sociaal emotioneel vastlopen. Daarbij wordt o.a. gebruikgemaakt van Beeldende Therapie en Focusing.

Informatie met betrekking tot COVID-19 : Vanaf 11 mei  gaan de 1 op 1 sessies weer doorgang vinden in de praktijk, met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen volgens het RIVM. Oudergesprekken, intakes en evaluaties zijn zoveel mogelijk online. Therapie op school: is afhankelijk van het besluit dat de onderwijsorganisatie neemt. 

De praktijk is gesloten van 7 augustus t/m 23 augustus 2020

De Ruimte heeft een raamovereenkomst voor de Jeugdwet met Sociaal Domein Fryslân en IJsselland. Op dit moment is er geen wachtlijst. U kunt zich aanmelden voor een kennismakingsgesprek zonder kosten of verdere verplichting.

Vaktherapie Beeldend