Welkom

Op deze site van De Ruimte in Weststellingwerf (Fr)

De Ruimte biedt ambulante behandeling en training aan kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen, die sociaal emotioneel vastlopen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van Vaktherapie Beeldend en Focusing.

De Ruimte heeft een contract voor de Jeugdwet met Sociaal Domein Fryslân en voor de WMO met de gemeente Weststellingwerf, Ooststellingwerf en Opsterland, zodat u in aanmerking kan komen voor volledige vergoeding van de behandeling. Op dit moment is er geen wachtlijst. U kunt zich aanmelden voor een kennismakingsgesprek zonder kosten of verdere verplichting.

Vaktherapie BeeldendFocusing