Beeldende Therapie maakt het zichtbaar.

Wat is Beeldende Therapie?gezin en hechting
Beeldende therapie is een ervaringsgerichte therapievorm.
Hierbij wordt gebruikgemaakt van allerlei materialen; zoals potlood, verf, hout, steen, klei, textiel en digitale middelen. De keuzes voor materiaal, techniek en opdracht worden zorgvuldig afgestemd op jouw hulpvraag. In het beeldende werk worden jouw kwaliteiten en valkuilen zichtbaar, tastbaar en concreet gemaakt. Het biedt je de mogelijkheid om te ervaren en gevoelens tot expressie te brengen. Dit geeft nieuwe inzichten en de mogelijkheid om nieuwe vaardigheden aan te leren. Samen met de therapeut ga je op zoek naar creatieve oplossingen en wordt de vertaalslag naar het dagelijks leven gemaakt.

Waarom?
Beeldende therapie kan je onder andere helpen bij klachten die te maken hebben met:
– Emotieregulatie, depressie, rouw en trauma.
– Zelfbeeld verbeteren en het zelfvertrouwen vergroten, faalangst
– Gedrag; het leren omgaan met spanning, stress en tegenslagen, oefenen met nieuw gedrag.
– Sociale vaardigheden; leren samenwerken, bevorderen van assertiviteit, accepteren en stellen van grenzen.
– Cognitie; vergroten van je concentratie, verbeteren van je doorzettingsvermogen, leren structuur aanbrengen, leren plannen, herkennen van negatieve en helpende gedachten.

Filmpje over Vaktherapie Beeldend

Download hier het digitale het boek ‘Beeldende therapie’ als we maar niet gaan haken, punniken of breien.