Registraties en lidmaatschap

FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen) de NVBT (Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie), en bij het PVBT(Platvorm voor Beeldend Therapeuten Fryslân). Het FBV heeft een beroepscode opgesteld, daar staat in welke eisen de praktijk aan moet voldoen. De beroepscode is in te zien bij de Ruimte. 

Harriët Teeuw Coördinator voor TIFI (The International Focusing Institute te New York). Dat betekent dat de Focuscursussen en Focusopleidingen erkent zijn door TFI.

NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) Vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk werk, registratie RBCZ
De Ruimte heeft een klachtenafhandeling via het NFG, op de site van de CamCoop kun je de gegevens van De Ruimte terugvinden ovv HCG Teeuw

QualityinCare Kwaliteitssysteem

De Ruimte is geregistreerd in het CRKBO register

De Ruimte heeft het Visie-tatie Kwaliteitstoetsing