Registraties en lidmaatschap

FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen) de NVBT (Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie), en bij het PVBT(Platvorm voor Beeldend Therapeuten Fryslân).

Het FBV heeft een beroepscode opgesteld, daar staat in welke eisen de praktijk aan moet voldoen. De beroepscode is in te zien bij de Ruimte. Ook regelt het FVB het klachtrecht voor Vaktherapeuten. Een klacht kan het beste eerst met de therapeut besproken worden. Als je er dan nog niet samen uitgekomen bent kan contact worden opgenomen met de FVB.

Harriët Teeuw Coördinator voor TIFI (The International Focusing Institute te New York). Dat betekent dat de Focuscursussen en Focusopleidingen erkent zijn door TFI.

NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) Vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk werk, registratie RBCZ

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd SKJ

De Ruimte is geregistreerd in het CRKBO register

De Ruimte heeft het Visie-tatie Kwaliteitstoetsing