Mag ik het dan van mijn zakgeld betalen?

armbandje met fotoDat is de reactie als Danny van zijn moeder hoort dat de beeldende therapie gaat stoppen omdat de zorgverzekeraar niet meer sessies vergoed. Hij heeft genoten van de “quality-time” die we samen hadden gedurende de sessies. “Hoor je dat vaker, dat ze je zo’n klik met je hebben?” vraagt zijn moeder. Ik sta er er even bij stil en een beetje verbaast moet ik antwoorden die “klik” komt er eigenlijk altijd wel. Wat is het dat ik doe om die “klik” te krijgen? Ik heb beeldopnames mogen maken van deze laatste sessie (voor educatieve doeleinden) en kijk naar mezelf en Danny met deze vraag in mijn achterhoofd. Eigenlijk zie ik het al in de eerste paar minuten: Er is écht contact, dat ligt niet zozeer in de woorden, meer nog in het non verbale. Samen verwonderen we ons naar wat hij in de afgelopen tijd gemaakt heeft aan werkstukken. Ik beweeg mee in wat hij zelf vertelt over het ontstaan van zijn werkstukken. Terwijl we ze bekijken komt de verwondering over wat hij heeft laten ontstaan weer helemaal terug en zie je het plezier en de ontspanning in zijn gezicht. Danny werd aangemeld door zijn ouders omdat hij de laatste tijd steeds stiller werd en thuis ook frustratie en boosheid liet zien. Hij kijkt erg tegen zijn broer van 11 op. Zijn broer heeft de diagnose ppd nos en is niet in staat Danny in zijn eigen waarde te zien. Als Danny met een tekening of werkje thuis kwam kreeg hij meteen de afwijzing van zijn broer. “Noem je dat nou een boom.” Zoals vaak in gezinnen met kinderen die speciale aandacht nodig hebben, gaat de aandacht naar “het kind dat speciale aandacht vraagt”. Danny probeerde zijn broer te evenaren, legde de lat voor zichzelf hoog en dat is erg frustrerend voor een jongen van zes die van zichzelf als een elf jarige moet presteren. In de therapie kon Danny weer zichzelf worden en beleven dat hij goed is zoals hij is en dat wat vanuit hem komt uniek is en welkom is in deze wereld. De eerste keer nadat hij bij therapie was geweest, was hij thuisgekomen en had een bordje “Niet Storen” gemaakt voor op zijn kamer. Hij ging zijn eigen ruimte creëren. Het was uit hem zelf gekomen om dat zo te doen. We hebben de eerste keer besproken hoe wij met elkaar om willen gaan. We hebben afgesproken dat Danny bepaalt wat hij wil delen, wat hij wil laten zien. Ik vraag zijn toestemming om iets met zijn ouders te bespreken. En heel belangrijk is de afspraak: “Er hoeft hier niets, wat jij niet wilt”. Dit had hij zelf naar zijn thuissituatie vertaald door het bordje niet storen te maken. In de weken die volgde, zag ik Danny veranderen tijdens de sessies. Van een ernstig serieus mannetje werd hij vrolijker, levendiger en ging hij grapjes maken. Ik hoorde van zijn moeder dat hij thuis ook weer meer knuffelig werd, zoals hij eerder was en hij ging duidelijker zijn grenzen aangeven naar zijn broer. Bij de laatste evaluatie hoorde ik dat de juf van school, die eerst zorgen had over Danny en hem psychologisch wilde laten testen, ook heel tevreden was over hoe het nu ging. Hij is meer uit zichzelf gaan vertellen en laat zichzelf meer zien in de klas. We hebben de therapie fijn afgerond, ik kreeg een zelfgemaakt armbandje met een fotootje van Danny en we zijn samen door zijn moeder op de foto gezet. Deze kreeg ik ook toegestuurd via de mail en zijn moeder schreef me dat Danny thuis was gekomen met het boek dat hij tijdens de therapie had gemaakt en dat hij de aandacht had gevraagd en gekregen, ook van zijn broer. Het is de “klik” die ontstaat door het meebewegen met het kind en het beleven van de “quality time”, waardoor het kind zichzelf opnieuw gaat definiëren. Ik heb altijd weer ongelofelijk veel aan de vaardigheid en methode van KinderFocusing waardoor ik geleerd heb die kwaliteiten neer te zetten en in te zetten in het het samenzijn met kinderen. Danny hoeft de therapie niet van zijn zakgeld te betalen. Hij kan op eigen kracht verder en neemt wat hij beleefd heeft met zich mee. Harriët Teeuw

Deze zomer is er weer een 6 daagse Internationale KinderFocuscursus te Nijeholtpade

16 september start de jaaropleiding tot KinderFocusCoach

30 september start de opleiding tot KinderFocusTrainer, ook voor Focustrainers die met volwassenen werken

13 september: Week van de Beeldende Therapie in Friesland: Open dag de Ruimte

11 september: Week van de Beeldende Therapie: Presentatie KinderFocusing Stenden Hogeschool te Leeuwarden

18 september: Presentatie weerbaarheidstraining IK-WIJS 8-12 jaar bibliotheek te Wolvega

20 september: Meer Flow, minder moeten in je leven. De kracht van Focusing leren kennen te Nijeholtpade

 

Nieuwsbrief winter 2014

Blijf je verwonderen

                            Ynse

Deze nieuwsbrief begint SAM_1120 met de woorden die Ynse Stapert ons meegaf en dat is ook wat wij de lezer toewensen. Bijna een jaar lang wisten we dat het afscheid onvermijdelijk zou komen. Bewonderingswaardig zoals Ynse, Marta en zijn familie deze laatste fase van zijn leven hebben vormgegeven. Ynse was onze inspirator voor het KinderFocussen en hoe je dat kan overdragen aan groepen. Wij dragen zijn woorden in ons hart met ons mee.

Veranderingen binnen The Focusing Institute

Een nieuwjaar is begonnen voor ons, een jaar waarin veel veranderingen gaan plaatsvinden. Zo is The Focusing Institute bezig met het laten ontvouwen van een nieuwe bestuursvorm. Vlak voor de jaarswisseling vonden  Gene Gendlin en zijn vrouw Mary Hendrix het tijd om zich terug te trekken uit het bestuur. Co-director Kye Nelsen diende haar ontslag in. En last but not least heeft Melinda Darer, onze steun en toeverlaat voor de organisatie, zich teruggetrokken uit haar functie. Wij zullen hun inbreng missen én er is ruimte ontstaan voor een nieuwe organisatievorm. Hoe dit gaat worden vormgegeven zal in de loop van het jaar duidelijk worden. Een interim bestuur is aangesteld en Elizabeth Kanton zal zo veel mogelijk de taken van Melinda overnemen. In mei komend jaar is er een coördinators meeting waarin nieuwe stappen genomen gaan worden.

Eduzon

Nieuw is de samenwerking  met Eduzon. Een organisatie die  kinderen en jongeren helpt die zijn vastgelopen in hun ontwikkeling of dit dreigen te gaan doen. Missie is om zicht  te bieden op de eigen mogelijkheden en hen te ondersteunen in hun ontwikkelingsproces. De eigen talenten, wensen en behoeften zijn daarbij het startpunt.

Opleiding tot KinderFocusCoach

Op dit moment wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een opleidingstraject tot KinderFocusCoach. In samenwerking met René Veugelers wordt de opleiding gestalte gegeven. Een post-HBO opleiding voor kindertherapeuten, leerkrachten, agogen, die Focusing willen integreren in hun werk met kinderen. In september hopen wij te starten met dit nieuwe aanbod. Het wordt een jaar traject van 10 contactdagen (1 keer per maand) in Utrecht met thuisopdrachten. Mocht je nu al geïnteresseerd zijn en of vragen hebben laat het ons dan weten. Accreditaties bij verschillende beroepsverenigingen zijn in aanvraag. De opleiding wordt erkend door The Focusing Institute. Na dit traject kun je je inschrijven als ChildFocusingCompanion bij The Focusing Institute.

De Introductieworkshop Focusing: De kracht van Focusing leren kennen, van 10 januari was een succes en bleek te voldoen aan een behoefte. Het moto was”meer Flow en minder moeten in je leven bewerkstelligen”. De Ruimte zal deze workshop vaker aan gaan bieden. Na deze dag zijn er desgewenst vervolg mogelijkheden naar keuze:2 dagen waarin we stilstaan bij de afzonderlijke Focusstappen, wat helpend kan zijn bij blokkades en innerlijke kritische processen. Na het volgen van deze dagen krijg je een certificaat die gelijk staat aan de basiscursus Focussen. Na de introductie dag is het ook mogelijk om een specialisatie traject voor KinderfFocusing te volgen, dit zijn 5 vrijdagen.

Kanker en Gezin

Nieuw is het aanbod voor gezinnen die geconfronteerd zijn met de diagnose kanker. “Het is nu een jaar geleden dat ik, Harriët de diagnose kreeg. Het werd een pittig jaar door de behandeling en niet alleen voor mij maar voor het hele gezin. Ik voelde me bevoorrecht door wat ik in mijn leven verzameld heb aan technieken en vaardigheden om met alles wat er op ons pad kwam om te gaan. Nu na een jaar kunnen we zeggen dat we hier sterker zijn uitgekomen. Al zal er altijd een periode vóór en een periode ná de diagnose zijn”. Het aanbod voor gezinnen bestaat uit Focusing en Beeldende Gezinstherapie.

Ruimte maken

Ruimte maken” zal ook in het nieuwe aanbod komen. Dit is een techniek eenvoudig te leren en helpt weer bij je zelf te komen, wanneer er (te) veel in je leven is waar je mee om moet gaan en wordt gecombineerd met beeldend werken. Individueel of in groepsverband.

Nieuwe prijzen en vergoedingen in 2014

Met ingang van het nieuwe jaar zijn de kosten van de therapieën en cursussen aangepast. Ook de zorgverzekeraars hebben hun vergoeding aangepast.

Agenda de Ruimte 2014

Open focusavond 2014: 20 januari, 17 februari, 17 maart, 21 april, 19 mei, 16 juni graag van te voren aanmelden, kosten 5 euro per avond.

Introductieworkshop Focusing: De kracht van Focusing leren kennen: 14 maart

KinderFocussen: data in overleg 5 vrijdagen, na het volgen van een introductieworkshop Focussen of vergelijkbare ervaring.

Vervolg Introductiedag: data in overleg 2 vrijdagen.

21 t/m 25 maart Being Serious Playful: 4 daagse Internationale KinderFocusTraining in samenwerking met René Veugelers, Locatie Centrum de Bron, Nijeholtpade

5 april: KinderFocusdag te Breda

v.a.6 april:  Opleiding tot Focustrainer  

14 t/m 20 april: Treasure Maps to the Soul, door Ann Weiser Cornell en Barbara McGavin, Locatie de Bron, te Nijeholtpade

28 juli t/m 3 augustus: Being Serious playful: 6 dagse internationale KinderFocustraining in samenwerking met René Veugelers, Locatie Centrum de Bron, Nijeholtpade