Dromen

Workshop Focusing en Dromen

Met Focusing en Dromen werken we vanuit de visie van Gene Gendlin: Iedere droom brengt nieuwe energie! Het “nieuwe” geeft de juiste richting aan je leven Gendlin geeft hiervoor globaal een aantal stappen aan.2016-01-13 21.09.49

In deze workshop Focusing en Dromen zullen we m.b.v. deze stappen aan dromen werken. Er zal afwisselend tijd zijn voor een demonstratie in de groep, inleiding op de theorie en het werken in tweetallen aan een droom of droomfragment. Focussend omgaan met dromen betekent dat de dromer bij zichzelf zoekt wat de droom hem brengt, daaruit komt vaak nieuwe informatie voort, informatie die verrassend afwijkt van wat dromen-boeken zeggen en/of van wat de dromer al meende te weten.

Wanneer: 30 en 31 maart 2019
Voorwaarde: Focusing 1 of daarmee gelijk te stellen voorbereiding.
Studiebelasting buiten de lesdagen: literatuur, niet verplicht
Locatie: De Ruimte in Nijeholtpade. Er zijn enkele slaapplaatsen beschikbaar.
Kosten:  €195 voor particulieren,€ 235 bij vergoeding door werkgevers, inclusief, koffie, thee, cursusmap. 50% korting voor wie eerder deze workshop volgde bij De Ruimte.

Algemene Voorwaarden

Klachtenregeling