Professionals

De Ruimte biedt verschillende workshops en trainingen voor volwassenen.

Voor particulieren die willen werken aan zelfverwerkelijking en aan professionals die hun vaardigheden willen uitbreiden.

Voor de trainingen zijn accreditatie punten te behalen bij diverse beroepsverenigingen.  Wanneer een training nog niet geaccrediteerd is door uw beroepsvereniging kan de Ruimte hulp bieden voor de aanvraag.

Overzicht Focusopleidingen en KinderFocusopleidingen

Focussen 1

In de basiscursus Focussen leer je wat Focussen is en hoe je dat zelf kunt doen. Focussen is luisteren naar wat er van binnen voelbaar is maar nog geen woorden heeft. Je leert dat wat zich aandient te herkennen en te erkennen en daar met geduld, aandacht en respect naar te “luisteren”. Je gaat merken dat alleen al die innerlijke houding leidt tot positieve veranderingen. Van meet af aan oefen je ook in het luisterend begeleider van een ander.

Focussen 2

In Focussen 2 leer je de basis vaardigheden verder te ontwikkelen en te verfijnen. Er is nu meer aandacht voor barrières die je tegen kunt komen zoals innerlijke kritische processen en het kind van binnen”. Ook komen de toepassingsmogelijkheden van het Focussen in het dagelijks leven aanbod. Je oefent in aandachtig aanwezig- zijn bij wat er van binnen is. Het vertrouwen in het proces kan groeien, doordat je merkt dat “het paard vaak zelf de weg naar huis wel weet”.

Focussen 3

In cursus 3 leer je hoe jij en je focusmaatje elkaar kunnen begeleiden bij het Focussen. Wat kan de begeleider doen om de focusser te ondersteunen  bij zijn of haar focusproces? En vooral wat moet de begeleider niet doen! Er is aandacht voor het scheppen van een veilige ruimte (zowel voor jezelf als voor de ander) werkelijk luisteren en het proces helpen dragen. Hoe beter je leert het proces van een ander met aandacht en respect te begeleiden, des te beter ben je ook in staat jezelf te begeleiden.

Focussen 4

In deze cursus ga je de mogelijkheden van het begeleiden verder verkennen en verfijnen. Ook is er aandacht voor specifieke situaties die zich voor kunnen doen bij het begeleiden van een focusser.  Je leert bijvoorbeeld de focusser te helpen omgaan met blokkades en beperkende oude patronen, innerlijke kritische processen en “het kind van binnen”.

Opleiding tot Focusbegeleider

Het overdragen van en begeleiden bij focussen op individuele basis.

Deze opleiding is toegankelijk voor mensen die de cursussen 1 t/m 4 gevolgd hebben, Focussen en dromen; de workshop Kritische processen en het kind van binnen. De laatste 2 workshops kunnen ook tijdens de opleiding worden gevolgd. De nadruk ligt nu op het begeleiden van mensen die nog niet bekend zijn met focussen. Wie de opleiding heeft afgerond bij een erkende Focus coördinator kan zich registreren bij The Focusing Institute als Focusbegeleider.

Opleiding tot Focustrainer                                                                               

Het overdragen van focussen in een groter verband, bijv. aan een groep.

Deze opleiding is toegankelijk voor mensen die Focusbegeleider zijn. Wie de opleiding heeft afgerond bij een erkende Focuscoördinator kan zich registreren bij The Focusing Institute als Focustrainer.

Opleiding tot KinderFocusCoach of ChildrenFocusingCompanion

Sinds 2014 is het mogelijk om een jaartraining te volgen als post HBO-programma voor kindertherapeuten, begeleiders of leerkrachten. Na afronding van 80 uur training bij een door het TFI gecertificeerde Kinder Focuscoördinator, is het mogelijk zich te registreren bij The Focusing Institute als KinderFocusCoach.  Een Focusbegeleider die de specialisatie tot KinderFocusCoach heeft gedaan wordt Kinder Focusbegeleider. Een trainer die de specialisatie tot Kinderfocuscompanion heeft gedaan wordt Kinder Focustrainer.

Een andere route naar ChildrenFocusingCompanion is de Being Seriously Playful, internationale 60 uurtraining, toegankelijk voor mensen met de basiscursus Focusing.