Opleiding tot Focustrainer

Het overdragen van focussen in een groter verband, bijv. aan een groep.

Deze opleiding is toegankelijk voor mensen die Focusbegeleider zijn. Wie de opleiding heeft afgerond bij de Ruimte kan zich registreren bij The Focusing Institute als Certified Focusing Professional. De opleiding duurt 1 jaar en bestaat uit 10 trainingsdagen van 6 uur. De studiebelasting is gemiddeld 3 tot 4 uur per week. Hoofddoel is om het focusproces aan anderen, individueel of in groepen, kinderen en/of volwassenen, over te gaan dragen. Je gaat jouw eigen folder en training maken en geven en gaat jouw focuskennis en -ervaring verder verdiepen door middel van thematisch literatuuronderzoek.

Werkwijze

  • Ervaren: er worden oefeningen en onderwerpen aangeboden, met name gericht op jouw leervragen en leerdoelen van de opleiding.
  • Experimenteren: je gaat actief experimenteren en uitwisselen met het nieuw geleerde/ontdekte, waardoor jouw eigen kwaliteit en stijl ontwikkelt en zich verfijnt.
  • Observeren: waarnemen en overdenken van jouw eigen ervaringen en handelen, aangevuld met theoretische achtergronden en literatuur.
  • Conceptualiseren: door de bovenstaande punten steeds naast elkaar te leggen en te onderzoeken, ontstaat jouw eigen vernieuwde concept en visie.

Dit alles houdt rekening met jouw persoonlijke tempo, mogelijkheden en ervaringen.
kost per jaar € 1650,- inclusief cursus materiaal, lunch, koffie en thee.

Vraag hier naar meer informatie of het aanmeldingsformulier.