Gezin en Veerkracht

Verbeteren van de veerkracht, verbinding en interactie van het gezin na de diagnose van een levensbedreigende ziekte van één van de gezinsleden, door middel van beeldende gezinstherapie.

Wanneer een gezinslid geconfronteerd wordt met de diagnose van een levensbedreigende ziekte is dit niet alleen voor degene die het betreft een schok. Het hele gezin trilt mee. Er komt veel op het gezin af. Er zijn tijden van onzekerheid, niets is meer zo vanzelfsprekend als dat het was. Ieder gezin heeft de veerkracht om hier mee om te gaan, ook al wordt dat soms helemaal niet zo duidelijk ervaren. Soms kan deskundige hulp van buitenaf helpend zijn.

Bent u op zoek naar iets anders dan alleen praten over waar u tegenaan loopt? Dan spreekt Beeldende gezinstherapie u mogelijk aan.                                                                           

Doel en werkwijze

Het doel van beelden gezinstherapie is: samen op zoek naar de veerkracht van jullie gezin, actief luisteren naar wat ieder van jullie nodig heeft en het vinden van een nieuwe balans. Er wordt gewerkt met gezinsopdrachten. Het samen doen met materialen als verf, klei, papier en hout staat centraal. Deze vorm van therapie is bijzonder geschikt voor kinderen, omdat die minder verbaal zijn ingesteld. De therapie vindt plaats in overleg bij u thuis of in praktijk De Ruimte.

Behandelduur en frequentie Beeldende Gezinstherapie:

Na een intake gesprek met de ouder(s), verzorger(s) bepalen we de verwachtte behandelduur. Frequentie 1,5 uur, 1 keer per week of in overleg.

Vergoeding en kosten:

Jeugdwet: Specialistische Jeugdhulp in Fryslân, IJsselland
Aanvullende zorgverzekering: voor een groot deel vergoed,  afhankelijk van uw aanvullende zorgverzekering. U betaald geen eigen risico