Kinderen/Jongeren

De weerbaarheidtraining IK-WIJS start 2 keer per jaar in oktober en januari.