KinderFocussen

 Focusing door kinderen is in veel gevallen een heel natuurlijk proces.

We worden allemaal met de mogelijkheid tot Focusing geboren, de meesten van ons verleren het zodra we schoolse vaardigheden aanleren. Wanneer kinderen volwassenen om zich heen hebben die oog hebben voor het innerlijk luisteren en dit met taalgebruik en houding stimuleren, blijft Focusing een waardevol proces in het dagelijks leven, waardoor het kind van binnen uit met oplossingen komt en precies weet wat het op dat moment nodig heeft.

body sketchKinderFocussen in therapie of begeleiding:            Hierbij is de therapeut of begeleider actief luisterend, afgestemd en empatisch aanwezig, waardoor het kind de ruimte krijgt bewust contact te maken met zichzelf en het innerlijk weten. Zij kunnen dat in beeld, beweging, geluid of woorden tot uitdrukking brengen op eigen unieke wijze. Bij kinderen ziet Focusing er minder statisch uit dan zoals de meeste  volwassenen een Focussessie hebben. Het wordt geïntegreerd in de activiteit en het zijn soms maar korte Focusmomentjes. En dat is al voldoende om meerwaarde te brengen.

Kinderen die Focussen*:

  • Leren dat zij zelf de baas zijn over hun emoties en concentreren zich beter op de taken waar ze mee bezig zijn.

  •   Leren hun problemen te hanteren in plaats van ze te ontkennen of erdoor overspoeld te raken.

  • Leren om meer naar andere kinderen te luisteren en zich in de ander in te leven. Het vergroot hun sociale competentie.

  •   Maken op een diep innerlijk niveau verbinding met zichzelf en leren hun gevoelens op een acceptabele manier uit te drukken.

  • Luisteren naar wat er bij hen van binnen speelt. Door deze gerichte, respectvolle aandacht krijgen zij vat op hun soms moeilijke, boze, angstige of agressieve emoties. Daardoor gaan zij zich milder uiten.

  • Geven gerichte aandacht aan hun vragen en problemen, waardoor gedragsverandering zichtbaar wordt. Zij leren verantwoordelijkheid te nemen.

  • Leren vertrouwen te hebben in hun eigen capaciteiten en leren na te gaan wat voor hen juist en eerlijk is. Het vergroot hun emotioneel welbevinden.

  • Vinden zélf oplossingen voor hun problemen en ontwikkelen daardoor het zelfsturend vermogen.

*Bron: Focussen op School, door Marta Stapert en Jos van de Brand.

Lees meer over KinderFocussen op de website van St. KinderFocussen