Opleiding tot KinderFocusCoach

logo kFCnl

Een Post HBO opleiding ontwikkeld voor kindertherapeuten, leerkrachten en pedagogische hulpverleners.

Wat doet de KinderFocusCoach:

Reflectief actief luisteren, onvoorwaardelijk respect,vergroten van het zelfoplossend vermogen van het kind, zijn de belangrijkste aspecten in de houding van de KinderFocusCoach naar het kind. Dat geeft blijvende essentiële veranderingen van binnenuit.

Opzet:

Omdat Focusing een filosofie en een ervaringsgerichte methode is, ontwikkel jij jouw eigen stijl en kwaliteit aan de hand van persoonlijke ervaringen en processen.   Elke lesdag  worden er stapsgewijs persoonlijke en praktische oefeningen aangeboden die je  meteen kunt toepassen in je werk.

Inhoud lesdagen:

  • Focusing als methode en basisattitude
  •  Autonomie en ruimte;
  • Omgaan met kritische processen;
  • Emotionele steun en sensitieve responsiviteit;
  • Nonverbale communicatie; Symboliseren;
  • Structureren en grenzen stellen;
  • Kinderkracht en de ‘Forward Energy’;
  • Begeleiden van interacties tussen kinderen en jeugdigen;
  • Groepsdynamica, Schoolproject,Overdragen aan ouders; Afronden van het focusproces

Werkwijze:

Alle onderdelen en facetten van de training zijn gericht op het werken met kinderen van 0 tot 18 jaar. Wij werken vanuit het leermodel ontwikkeld door Ynse Stapert:

Model-leren: docenten staan model voor de focussende basishouding. De oefeningen die men krijgt aangeboden kunnen gebruikt worden in het werken met kinderen.

Ervaren: Leren door zelf oefeningen te ervaren en hierop te reflecteren.

Conceptualiseren: Vanuit de ervaring en het model ontstaan je eigen nieuwe concepten van waaruit jij gaat werken met cliënten, kinderen of ouders.

Daarnaast formuleer je persoonlijke leerdoelen en reflecteer je op je eigen functioneren.

Deelname

De opleiding tot Kinder FocusCoach, verdeeld over 10 dagen gedurende 1 jaar, is toegankelijk voor iedereen die werkt of wil gaan werken  met kinderen, zoals leerkrachten, therapeuten en pedagogische hulpverleners. Focuservaring is niet noodzakelijk.  Voorwaarde voor deelname is een relevante (sociaal, pedagogisch of agogisch) HBO opleiding of daarmee vergelijkbare ervaring.

Docenten/Opleiders

De training wordt gegeven door Harriët Teeuw: www.deruimte-info.nl en René Veugelers: www.ftcz.nl Zij zijn gecertificeerde KinderFocusTrainers en coördinatoren van het kinderfocussen internationaal. Zij zijn erkend door “The International Focusing Institute” in New York. www.focusing.org Deze docenten hebben jarenlange ruime ervaring in het focussen met kinderen en in het geven van Focustrainingen en Focusopleidingen. Zij zijn daarin geschoold door Marta Stapert, de grondlegster van het Kinderfocussen. KinderFocusTrainer

Klik hier voor meer informatie: