Producttypering “ Kinderen en echtscheiding“

PROGRAMMA:                                                                                                                       Voor kinderen/jongeren van wie de ouders zijn gescheiden en die hier gevolgen van ondervinden in hun welzijn. Het kan ook als preventief programma worden gebruikt in een stadium waar het kind nog geen hinder lijkt te hebben van de scheiding.

TYPE WERKVORM:                                                                                                         Beeldende therapie en psychosociale therapie, individueel of in een groep van maximaal 5 personen en minimaal 3 personen.

RATIONALE:                                                                                                                         Kinderen die een echtscheiding mee maken of hebben meegemaakt lopen een groot risico op psychische schade als ze dit niet op een goede manier kunnen uiten of verwerken. Vooral scheidingen die met veel ruzie en conflicten gepaard gaan ontnemen het kind de nodige basisveiligheid. De gevolgen komen vaak op latere leeftijd naar boven, het kind trekt zich terug, vertoont opstandig gedrag of raakt in een depressie. Ook verslaving kan een gevolg zijn van onveiligheid, opgekropte gevoelens of weggestopte gevoelens.

INDICATIES:                                                                                                                       Kinderen en jongeren in echtscheidingssituaties. Leeftijd 7-12 jaar. Leeftijd 12-16 jaar.

CONTRAINDICATIES:                                                                                                           Geen.

DOEL:

  1. Het uiten van en leren omgaan met emoties.
  2. De realiteit van de scheiding ervaren.
  3. Leren leven met het gemis, de verandering en de herinneringen.
  4. De eigen plek weer vinden.

INTERVENTIES:                                                                                                                     De therapeut biedt steun, stimuleert het uiten van emoties door het werken met beelden materiaal en bespreekt dit. De therapeut bewaakt het groepsproces en biedt hulp om de opgedane ervaring een plek te geven en de therapiedoelen te halen.

RANDVOORWAARDEN:                                                                                                     Veilige en uitnodigende ruimte.

BEHANDELDUUR EN FREQUENTIE:                                                                                 8 groepssessies van 1,5 uur. Iedere week. Of 8-10 individuele sessies van 1 uur.

SUBTYPEN:                                                                                                                       Jongeren van 17-20 jaar.

EINDTERMEN:                                                                                                                     Kinderen hebben hun eigen plek gevonden in de nieuwe situatie en kunnen hun emotie uiten op een adequate manier.

KOSTEN:                                                                                                                                 Vanaf 45 per groepssessie en vanaf 65 per individuele sessie van 1 uur