Producttypering “Rouw“

PROGRAMMA:                                                                                                                       Voor kinderen/jongeren/volwassenen die te maken hebben gehad met verlies door overlijden en daardoor vastlopen in het dagelijks functioneren.

TYPE WERKVORM:                                                                                                       Beeldende therapie.

RATIONALE:                                                                                   Kinderen/jongeren/volwassenen die te maken hebben gehad met verlies door overlijden kunnen daardoor vastlopen in het dagelijks functioneren. Dit kan zich uiten in teruggetrokken gedrag of juist in agressief gedrag of in psychosomatische of angstklachten. Beeldend werken biedt ruimte om wat het overlijden heeft losgemaakt, veilig te uiten. Het gemaakte beeld helpt vaak om woorden te geven aan het gemis, waardoor ook emoties weer gaan stromen. Daarnaast kan in het beeldend werken ook concreet worden gewerkt aan de (verschoven) positie van het kind/de jongere/de volwassene. Bovendien kan er beeldend worden gewerkt aan een ‘persoonlijk monument’ ter herinnering aan de overledene.

INDICATIES:                                                                                 Kinderen/jongeren/volwassenen die te maken hebben gehad met een overlijden en daardoor:                                                                                                                    Vastlopen in hun emoties.                                                                                  Teruggetrokken gedrag vertonen.                                                                                  Agressief gedrag laten zien.                                                                            Psychosomatische klachten hebben.                                                                              Angstklachten hebben.

CONTRAINDICATIES:                                                                                                         Geen.

DOELEN:                                                                                                                           Ruimte bieden aan rouw.                                                                                               Stilstaan bij verlies en dit vorm leren geven.                                                                         Emoties gaan herkennen, erkennen en handvatten krijgen om die te uiten.                           Stilstaan bij de verschoven posities (als het bv. om overlijden in een gezin gaat).

INTERVENTIES:                                                                                                                     De therapeut is uitnodigend, betrokken en past het tempo rondom de doelen aan op het tempo van de cliënt. Ook de werkvormen worden aangepast aan de specifieke rouwklacht. De therapeut is structurerend zodat de cliënt veiligheid ervaart om zich te kunnen uiten zonder in de veelheid van emoties te verdrinken.

ACTIVITEITEN IN FASEN:                                                                                                   Eerste fase:                                                                                                                           Het uiten van gevoelens.

Midden fase:                                                                                                                           De realiteit van het verlies gaan ervaren. Leren leven met het gemis en leren omgaan met de verschoven positie.

Eindfase:                                                                                                                                 Een eigen afscheidsritueel.

RANDVOORWAARDEN:                                                                                                        Een prettige ruimte waarin ongestoord kan worden gewerkt.

BEHANDELDUUR EN FREQUENTIE:                                                                           Minimaal 8 sessies van 1 uur, elke week.

SUBTYPEN:                                                                                                                             Geen.

EINDTERMEN:                                                                                                                         Het kind/de jongere/de volwassene heeft de emoties rondom het overlijden kunnen uiten en een manier gevonden om het leven weer op te pakken.

KOSTEN:                                                                                                                                 €65 per individuele sessie.