Producttypering “Trauma“

PROGRAMMA:                                                                                                                       Voor kinderen /jongeren die kampen met PTSS klachten ten gevolge van een ernstige stress gevende situatie, waarbij sprake is van levensbedreiging, ernstig lichamelijk letsel of een bedreiging van de fysieke integriteit. Er kan gedacht worden aan verkrachting, incest, mishandeling, huiselijk geweld, een verkeersongeval of oorlogsgeweld.

TYPE WERKVORM:                                                                                                     Individuele beeldende therapie.

RATIONALE:                                                                                                                     Kinderen – jongeren, die een trauma hebben meegemaakt lopen een groot risico op psychische schade als ze niet op een goede manier hun gevoelens kunnen uiten of een plek geven. Het werken met beeldend materiaal biedt extra veiligheid, doordat het trauma niet direct hoeft te worden verteld. Het maken van beelden maakt wel, dat er getuigenis wordt gedaan van het trauma en de eigen emoties en dit in de persoonlijke levensgeschiedenis kan worden geïntegreerd. Doordat het kind of de jongere de regie heeft over de zichtbare werkstukken, verwerft het in de beleving weer regie over zijn – haar leven (dit in tegenstelling tot de beleving tijdens het ondergaan van het trauma). Met behulp van afrekenrituelen kan het trauma worden verwerkt. Nachtmerrie training kan onderdeel uit maken van de therapie.

INDICATIES:                                                                                                                         Kinderen en Jongeren van 6 / 18 jaar met PTSS klachten. De symptomen zijn herbeleving (nachtmerries of flashbacks), vermijding van herinneringen of emotionele uitschakeling hiervan, ernstige prikkelbaarheid en slaapstoornissen, extreme spanning als gevolg van bepaalde prikkels, irritatie en hevige schrikreacties. Bij kinderen kan het ook voorkomen als leerproblemen en sociale problemen op school, lichamelijke klachten, zoals onbegrepen buikpijn of hoofdpijn, nachtmerries, stil en teruggetrokken zijn of juist prikkelbaar en druk zijn.

CONTRAINDICATIES:                                                                                                         Geen.

DOELEN:

  1. Veiligheid leren ervaren.
  2. Het uiten van en leren omgaan met emoties die de kinderen / jongeren ervaren.
  3. Het doorwerken van het trauma en plek geven binnen de eigen levensgeschiedenis.
  4. Afrekenen met de dader(s) of met de negatieve aspecten van een dader.
  5. Boosheid leren uiten.
  6. Vergroten van zelfvertrouwen.

INTERVENTIES:                                                                                                                     De therapeut biedt steun, stimuleert het uiten van emoties door het werken met beeldend materiaal en bespreekt dit. De therapeut zet technieken van Focusing, Brainspotting of EMDR in. De therapeut biedt hulp om de opgedane ervaring een plek te geven en de therapiedoelen te halen.

ACTIVITEITEN IN FASEN:

Eerste fase: 5 sessies                                                                                                             Het ervaren van veiligheid.

Midden fase: 5 sessies                                                                                                           Het uiten en plek geven van /aan emoties. Het zichtbaar maken van het trauma. Brainspotting of EMDR. Het afrekenen met de dader(s) of met de negatieve aspecten van een dader.

Eindfase: 2 sessies                                                                                                           Krachtbeeld. Afscheid.

RANDVOORWAARDEN:                                                                                                       Veilige en uitnodigende ruimte waar ook aan een wand kan worden gewerkt (afrekenritueel).

BEHANDELDUUR EN FREQUENTIE:                                                                                 12 sessies van 1 uur.

SUBTYPEN:                                                                                                                             Geen.

EINDTERMEN:                                                                                                       Kinderen/jongeren kunnen hun emoties uiten en hebben geen klachten meer zoals beschreven bij indicaties.

KOSTEN:                                                                                                                                € 65 per individuele sessie.