Ruimte Maken

Stress management na de diagnose kanker.vanuit het hart

“Ruimte Maken” is een beproefde  techniek  en wordt aangeboden in combinatie met beeldende materialen zoals, verf, klei, papier of hout. Het is een innerlijk luisteren, waarbij men zichzelf erkenning leert geven aan alle gevoelens en gedachten die er zijn, zonder dat men er door overspoeld raakt en zonder het te onderdrukken. Door het gebruiken van “Ruimte Maken” bereikt men stressreductie,  een gevoel van ruimte in zichzelf en men kan beter met de situatie omgaan. Men krijgt het gevoel er niet helemaal alleen voor te staan, door het delen met de groep en/of de therapeut. Men gaat meer plezier ervaren in de dingen die men fijn vindt. Het beeldend werken met materialen versterkt het effect, het gaat vooral om het doen en uiten, niet om een mooi resultaat.

 Werkwijze

Individueel of in kleine groepen (3 tot 6), afhankelijk van de persoonlijke voorkeur voor wel of geen lotgenotencontact. Tijdens de bijeenkomsten leert men de techniek van “Ruimte Maken”. In combinatie met oefeningen om het thuis ook zelf te kunnen toepassen.                                                                                                                              

Groep: 6x 1,5 uur 1 keer per 14 dagen                                                                     Individueel : 6x 1 uur 1 keer per 14 dagen of in overleg

Vergoeding en kosten:

“Ruimte Maken”  als vorm van Beeldende Therapie wordt vergoed door de aanvullende zorgverzekering (Zorgverzekeraar de Friesland vergoedt  45 euro per sessie in 2014) en gaat niet af van het eigen risico. Een verwijsbrief is niet nodig.