Soms heeft een kind of jongere problemen van sociaal emotionele aard die het leren op school in de weg staat. De therapie of begeleiding kan in dat geval in de ruimte en de tijd van de school plaatsvinden. Dat heeft een aantal voordelen:

  • De hulpverlener kan goed aansluiten bij de leefwereld van het kind;
  • Het vergemakkelijkt de samenwerking tussen de leerkracht, ouders en hulpverlener;
  • Ervaring en kennis kan gebundeld worden zodat het kind optimaal geholpen kan worden;
  • Het is minder belastend voor de ouders en het kind.

Wanneer u wilt dat uw kind hulp krijgt in de tijd en de ruimte van de school, neemt u dan contact met de Ruimte op. Samen kunnen we dan bekijken wat de mogelijkheden van de school zijn en vragen van de school beantwoorden.

De Ruimte biedt een project Focusing op school aan. Een programma waarin de leerkracht vaardigheid van Focusing in de klas krijgt overgedragen. Het programma bevordert de saamhorigheid, sociale vaardigheden en de ruimte voor ieders eigenheid in de klas. Klik hier om de brochure aan te vragen.