Cliënten zijn schriftelijk geïnformeerd over de veiligheidsmaatregelen die in de praktijk conform de RIVM richtlijnen gehandhaafd zullen worden.

  • Therapeut en cliënt begroeten elkaar zonder handen schudden.
  • Therapeut en cliënt houden minimaal 1.5m afstand van elkaar. Bij kinderen probeert de therapeut de 1.5 m afstand zo goed mogelijk te waarborgen.
  • Therapeut en cliënt wassen voor en na de sessie hun handen volgens de richtlijnen.
  • Tijdens de sessie kan er gebruik gemaakt worden van hygiënedoekjes of desinfecterende handgel.
  • Een afspraak wordt afgezegd indien de cliënt of de therapeut last heeft van koorts, verkoudheid, hoesten of niezen.
  • Indien de therapeut of de cliënt toch moet hoesten en/of niezen tijdens een sessie doen ze dit in hun elleboog.
  • Indien papieren zakdoekjes nodig zijn, worden deze direct na gebruik in een afgesloten prullenbak gegooid. Daarna worden de handen gewassen.
De cliënt komt alleen of met maximaal één naast betrokkene.
De cliënt komt niet eerder dan 5 minuten voor de afspraak naar de praktijk.
Bij gezondheidsklachten van cliënt of therapeut wordt de mogelijkheid tot videobellen via een beveiligd systeem aangeboden.
Er worden geen kosten in rekening gebracht, wanneer een afspraak wordt afgezegd met betrekking tot corona-gerelateerde klachten.
In de wachtruimte, staan stoelen 1,5 meter uit elkaar.

De inrichting van de wachtkamer is versoberd: geen tijdschriften; de koffie apparatuur is buiten werking is gesteld.

De looprichting is duidelijk aangegeven.
In de therapieruimte is het mogelijk 1,5m afstand te hanteren. Er wordt zoveel mogelijk in een diagonale opstelling gewerkt. Eventueel wordt er een doorzichtige scheidingswand geplaatst.
Er worden tijdens de therapie alleen materialen gebruikt die gereinigd kunnen worden.

Indien nodig krijgt een cliënt eigen materialen of neemt eigen materialen mee.

Er is voldoende tijd tussen verschillende sessies om hotspots en gebruikte materialen schoon te maken en de werkruimte te ventileren.
Op een eenvoudige checklist wordt aangegeven op welke dag/ tijdstip wat is gereinigd.
Materialen Beeldende Therapie:

Voorafgaand aan het beeldend werken nogmaals handen wassen

Restmateriaal weggooien
Eventueel materiaal 48 uur laten liggen alvorens het weer te gebruiken of cliënt eigen materiaal geven in een afgesloten box.
Werkstukken worden in een gepersonaliseerde map of krat bewaard of mee naar huis gegeven.