Verwijzers

Vaktherapie Beeldend heeft in het bijzonder een meerwaarde voor mensen die niet zo goed 2014-06-03 17.28.08kunnen praten over hun gevoelens, kinderen en jongeren, LVB (mensen met een Licht Verstandelijke Beperking) en mensen die wèl goed kunnen praten over zichzelf, maar niet zo goed bij hun gevoel kunnen komen. Een meerwaarde is de symbolische afstand, de communicatie met de cliënt vindt plaats via het beeldend werk. Kinderen en jongeren vinden het vaak niet zo fijn om tegenover een volwassene te zitten en te moeten praten. Het praten tijdens het werken en over hun werk is veel meer ontspannen. Bij jonge kinderen is het niet noodzakelijk om te praten over het werk, het proces kan ook via het materiaal, het spel en het therapeutisch contact
plaatsvinden. Beeldend werken biedt de mogelijkheid tot succeservaringen te komen en om te oefenen met samenwerken.

Hulpvragen*:

  • meer zelfvertrouwen
  • sociaal functioneren / sociale interacties
  • problemen als gevolg van ASS en Hechtingsproblematiek
  • verlieservaringen, als gevolg van overlijden van een dierbare, scheiding, verlies van gezondheid.
  • trauma verwerking (EMDR en Brainspotting)
  • omgaan met (faal)angst
  • emotieregulatie
  • spanningsregulatie
  • ouderbegeleiding

* Klik op de oranje link voor meer informatie over dit product.

Hoe vaak: meestal 1 keer per week. Na 3 of 4 bijeenkomsten is er een tussenevaluatie. In het intakegesprek bespreken we de hulpvraag en de vermoedelijke duur van de therapie. Dit varieert van en 12 weken tot een jaar.

Waar: De Ruimte, hoofdweg 243, 8475 CA of op locatie. Bijvoorbeeld op school, op de zorgboerderij of thuis. Klik hier voor informatie over scholen.

Financiering:
Jeudwet: Kinderen en jongeren kunnen aanspraak maken op vergoeding vanuit de Jeugdwet. De Ruimte heeft een Raamovereenkomst met Sociaal Domein Fryslân voor Specialistische Jeugdhulp Friesland. Daarvoor is een verwijzing van de huisarts nodig. U kunt zich ook aanmelden via het gebiedsteam van de gemeente waarin de jeugdige woont.

Aanvullende zorgverzekering: afhankelijk van de aanvullende zorgverzekering wordt een deel van de kosten vergoed. Klik hier voor een overzicht van de vergoedingen.

Kennismaking: een kennismakingsgesprek is zonder kosten en verplichtingen.

Sanne van der Vlugt geeft in deze film een beeldende visie op het ontstaan van ernstige gedragsproblemen en de kracht van Affect Regulerende VakTherapie. ARVT kan uitkomst bieden mocht het proces van talentontwikkeling door wat voor reden dan ook gestagneerd zijn.

Download hier het digitale het boek ‘Beeldende therapie’ als we maar niet gaan haken, punniken of breien.

Registraties, beroepscode, tuchtrecht en kwaliteitskeurmerk.