Verwijzers

Beeldende Therapie heeft in het bijzonder een meerwaarde voor mensen die niet zo goed 2014-06-03 17.28.08kunnen praten over hun gevoelens, dan denk ik ook aan kinderen en jongeren, LVB (mensen met een Licht Verstandelijke Beperking) en mensen die wèl goed kunnen praten over zichzelf, maar niet zo goed bij hun gevoel kunnen komen.Een meerwaarde is de symbolische afstand, de communicatie met de cliënt vindt plaats via het beeldend werk. Kinderen en jongeren vinden het vaak niet zo fijn om tegenover een volwassene te zitten en te moeten praten. Het praten tijdens het werken en over hun werk is veel meer ontspannen. Bij jonge kinderen is het niet noodzakelijk om te praten over het werk, het proces kan ook via het materiaal, het spel en het therapeutisch contact
plaatsvinden. Beeldend werken biedt de mogelijkheid tot succeservaringen te komen en om te oefenen met samenwerken. Beeldende therapie is mogelijk vanaf 5 jaar.

Hulpvragen*:

* Klik op de oranje link voor meer informatie over dit product.

Hoe vaak: meestal 1 keer per week. Na 3 of 4 bijeenkomsten is er een tussenevaluatie. In de intakegesprek bespreken we de hulpvraag en de vermoedelijke duur van de therapie. Dit varieert van 12 weken tot een jaar.

Waar: De Ruimte, hoofdweg 243, 8475 CA of op locatie. Bijvoorbeeld op school, op de zorgboerderij of thuis. Klik hier voor informatie over scholen.

Financiering: Een groot deel kan vergoed worden vanuit de aanvullende zorgverzekering. Wanneer u recht hebt op PGB of WMO kan bij de gemeente Specialistische Begeleiding worden aangevraagd. De Ruimte heeft een raamovereenkomst met het Sociaal Domein Fryslân. Kinderen en jongeren kunnen aanspraak maken op vergoeding vanuit de Jeugdwet. In sommige gemeentes kan de school gebruik maken van een zorgarrangement voor Beeldende Therapie voor het kind.

Kennismaking: een kennismakingsgesprek van een half uur is zonder kosten en verplichtingen.

Sanne van der Vlugt geeft in dit filmpje een beeldende visie op het ontstaan van ernstige gedragsproblemen en de kracht van vaktherapie. Vaktherapie kan uitkomst bieden mocht het proces van talentontwikkeling door wat voor reden dan ook gestagneerd zijn.

Registraties, beroepscode, tuchtrecht en kwaliteitskeurmerk.