Zorgverzekeraar

Vaktherapie vanuit de aanvullende verzekering

In de meeste gevallen zal de vergoeding vallen onder alternatieve/complementaire geneeswijzen of alternatieve zorg. Deze zorgvorm wordt alleen vanuit de aanvullende zorgverzekering vergoed. Om in aanmerking te komen voor vergoeding gelden bepaalde voorwaarden:

  • De therapeut is aangesloten bij de FVB en een onderliggende beroepsvereniging voor vaktherapie. De FVB moet dus door de zorgverzekeraar worden erkend.
  • Vaktherapie kan ook worden vergoed indien de therapeut  is aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Er zijn dan andere vergoedingsmogelijkeheden.
  • Bij alle verzekeraars die vallen onder onder de VGZ-groep (waaronder Univé, IZZ, IZA, National Academic en Promovendum) geldt dat de therapeut/behandelaar is opgenomen in ‘Vergelijk en Kies’ van de desbetreffende verzekeraar. Alle zorgverzekeraars die VGZ als risicodrager hebben gebruiken ‘Vergelijk en Kies’. In dit systeem zijn de erkende zorgaanbieders voor vaktherapie opgenomen. In het onderstaande overzicht wordt daar naar gerefereerd.

OVERZICHT  VERGOEDINGEN VAKTHERAPIE 2020

In sommige gemeentes kan de school gebruik maken van een zorgarrangement voor Beeldende Therapie voor het kind.Soms kan de zorg ook vanuit een persoonsgebonden budget (pgb) worden vergoed.