EMDR Eye Movement Dessensitisation and Reprosessing

EMDR is een trauma behandeling, die kan worden gebruikt met behulp van de basisvaardigheden van het Focussen en bij therapie. EMDR helpt bij de verwerking van traumatische gebeurtenissen, om het opnieuw zonder stressvolle emoties een plek te geven in je leven. Ook irreële angsten of een irrieël zelfbeeld kan EMDR helpen veranderen. Een voorwaarde voor een EMDR behandeling is dat er voldoende draagvlak bij de cliënt aanwezig is. Daarvoor kan het nodig zijn eerst aan ego versterkende doelen te werken met behulp van beeldende therapie.

Traumatische gebeurtenissen, kunnen bij kinderen en ook bij volwassenen gedragsveranderingen veroorzaken. Ze kunnen zich emotioneel jonger gaan gedragen, emotionele boze of verdrietige uitbarstingen krijgen , een negatief zelfbeeld ontwikkelen, depressieve gevoelens hebben, geen contact met hun gevoelens maken, onverschillig gedragen, onterechte schuldgevoelens ervaren. Allemaal overleving strategieën om niet met de angst van de traumatische ervaring om te hoeven gaan.

Gebeurtenissen kunnen voor kinderen traumatisch zijn, ook al herkennen we dat als volwassenen niet meteen. Voorbeelden zijn: gepest worden, ziekenhuis opname, verlies van een dierbare, scheiding van de ouders.

EMDR op You Tube