Ouderbegeleiding

Help, mijn kind doet anders
Mijn kind is niet weerbaar.
Mijn kind is snel van slag.
Mijn kind is brutaal.
Mijn kind is ongelukkig.
Mijn kind wordt gepest.
Mijn kind pest andere kinderen.
Mijn kind is druk.

 

Situaties waar je als ouder zorgen over hebt. Door er samen vanuit een ander perspectief bij stil te staan, kom je tot nieuwe inzichten, die een positieve verandering kunnen bewerkstelligen voor jou, je kind en je gezin.

Mogelijkheden: Individuele sessie rondom Ouderschap, 1 uur, kosten 70 euro; Individuele sessie per Skype of telefoon, 30 minuten 35 euro, van te voren overmaken, vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering. Ouderbegeleiding als onderdeel van kindertherapie wordt volledig vergoed door de Jeugdwet.

“Ik-grensbewustzijn” is een model ontwikkelt door Dr Nick Blaser, dat ons helpt tussenmenselijke interacties beter te begrijpen. Bij kinderen is de ik-grens nog niet zo sterk ontwikkeld. Zij liften mee op de ik-grens van de ouders. Door jouw eigen grensbewustzijn te vergroten help je jouw kinderen ook dit op een gezonde manier te ontwikkelen. Hoor jij jezelf wel eens zeggen: “Hij is veel te ver gegaan, ik trek het niet meer” of “Ik ben veel te ver over mijn grens gegaan, ik had eerder moeten stoppen.” ? Hoe is het met jouw ik-grensbewustzijn gesteld?  Klik hier om voor een vragenlijst om een inschatting te maken van de sterkte van uw psychische (mentale) grens. Bij De Ruimte is het mogelijk om samen met de therapeut één sessie (of meer) te doen voor het inzichtelijk maken van uw ik-grens.

Oudercursus: Focusing en ouderschap