Aanmelding kan via de contact pagina of telefonisch.

De praktijk is bereikbaar op telefoonnummer 06-52105938 en 0561-689190 Bij geen gehoor kunt u de voicemail inspreken met u naam en telefoonnummer dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug. Bij het eerste consult vragen wij u een geldig legitimatie bewijs mee te nemen.. 

Kosten en vergoedingen (Alle kosten zijn inclusief materialen)
Wanneer u in aanmerking komt voor ondersteuning via de Jeugdwet:  De Ruimte heeft een raamovereenkomst met Drenthe Zuid. 

Vergoeding uit de Aanvullende Zorgverzekering. De praktijk is aangesloten bij de FVB, NFG en de RBCZ Zie ook vergoedingen zorgverzekeraars. In sommige gevallen zijn de kosten te vergoeden uit het rugzakje of is het mogelijk om de kosten af te trekken van de inkomsten belasting. PGB begeleiding kosten in overleg.

  • Individuele sessie van een uur 75 euro
  • Intake gesprek van een uur 75 euro
  • Verslag 75 euro
  • (Tussen) evaluatie van een uur 75 euro.
  • Groepssessie van een uur 45 euro.

Verwijsbrief
Vergoeding uit de Jeugdwet: Met een verwijsbrief van de huisarts kan De Ruimte de ondersteuning in gang zetten. U kunt ook een aanvraag doen via het Gebiedsteam van de gemeente waar u woont. Voor vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering is geen verwijzing nodig. 

Verwijsindex
Misschien heeft uw gezin contact met meerdere professionals. Met de Verwijsindex kunnen zij de zorg voor uw kind op elkaar afstemmen. Het voordeel van de Verwijsindex is dat u één contactpersoon heeft. Lees Meer

Meldcode
De Ruimte hanteert de door de overheid vastgestelde eis en heeft maakt gebruik van een Meldcode protocol voor het signaleren van geweld en kindermishandeling. 

Uw Privacy / AVG                                                                                                             
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Lees Meer

Certificaten en Registraties
De praktijk is aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen en staat is opgenomen in een aantal kwaliteitsregisters.  Lees Meer over beroepsverenigingen, kwaliteitsregisters, de beroepscode en hoe het  klachtrecht en tuchtrecht door De Ruimte is geregeld.